Mnadu News

ஜூலை 9 ஆம் தேதிக்கு மேல் சந்திராயன் 2 ஏவப்படும் இஸ்ரோ தலைவர் விண்கலத்தின் இறுதிக்கட்ட சோதனை தீவிரம்

Share this post with your friends