Mnadu News

இன்றைய (23.07.2019 ) வெள்ளி விலை

சென்னையில் இன்று (23.07.2019 ) வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ௦.1 பைசா குறைந்து 44.50 ரூபாய் எனவும், ஒரு கிலோவுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்துது கிலோ 44500.00 ரூபாயாகவும் விற்பனையாகிறது.

Share this post with your friends